Verbinden en Bewegen
26 mrt

Verbinden en Bewegen

In dit blogverhaal wil ik proberen duidelijk te maken waarom de begrippen verbinden en bewegen zo'n nadrukkelijke plaats hebben binnen de visie en werkwijze van FysioPool. Wat me hierbij als eerste te binnen schiet en wat me veel inzichten heeft gegeven in de kracht van verbinden en bewegen, is de affiniteit die ik ontwikkeld heb op het gebied van sportief wandelen en nordic walking.


Belangrijke thema's binnen mijn werk als fysiotherapeut, maar voorheen ook binnen mijn werk als ontwikkelingswerker in Papoea Nieuw Guinea, zijn verbinden en bewegen. Doe je ogen maar eens dicht en laat die woorden eens op je in werken. Wat betekenen die woorden voor jou? Zowel het woord verbinden als het woord bewegen kunnen voor ieder persoon een verschillende betekenis hebben. Dat maakt ze meerdimensionaal en interessant om te bestuderen.

Ongeveer een jaar nadat ik afgestudeerd ben, ik werkte toen in Alkmaar, besloot ik om de cursus 'begeleider Sportief Wandelen' te gaan doen. Het NOC-NSF lanceerde in die periode een landelijke campagne om meer mensen aan het bewegen te krijgen. Dit was in eerste instantie ook mijn motivatie om deze cursus te gaan doen, ik wilde graag patiënten de mogelijkheid bieden om op een laagdrempelige manier aan hun conditie te kunnen werken. Na de cursus te hebben gedaan ben ik begonnen met het geven van wandeltrainingen op de wandelpaden en veldjes rondom het Geestmerambacht in Noord-Scharwoude, net ten noorden van Alkmaar.

Later, in 2001, ben ik in Heiloo gaan werken en ook daar ben ik in 2002 begonnen met het geven van wandeltrainingen en later ook Nordic Walking-cursussen en trainingen. Het doel van de trainingen was nog steeds om op een laagdrempelige manier kracht en uithoudingsvermogen te verbeteren voor mensen die, om wat voor reden dan ook, niet wilden of konden hardlopen. Na verloop van tijd merkte ik dat het bewegen met een groep mensen in de buitenlucht op meerdere vlakken impact had dan alleen op het lichamelijke en conditionele vlak. De mensen bewogen lichamelijk, maar werden door de dimensies van de groep, de buitenlucht en de natuur ook als mens bewogen. Tijdens de wandelingen werd er gesproken, naar elkaar geluisterd, er werd gelachen en er ontstonden vriendschappen. De reden dat mensen jaren achtereen elke week kwamen om mee te doen aan de wandeltrainingen was omdat ze zich tijdens de wandelingen konden verbinden met anderen, verbinden met de natuur om zich heen, maar uiteindelijk ook met zichzelf.

De kracht van het bewegen in de buitenlucht en de verbondenheid tussen de wandelaars was zelfs zo sterk, dat toen ik besloot om naar het buitenland te gaan voor mijn avontuur in Papoea Nieuw Guinea, de leden gezamenlijk een vereniging hebben opgezet om de Sportief Wandel en Nordic Walking-trainingen door te kunnen laten gaan. De VIB (Voeten in Beweging) was in het leven geroepen en de verbondenheid en het bewegen was nu zelfs als vereniging een entiteit geworden. De kern van het succes en de impact van alles wat er voortgevloeid is uit het bewegen van een groep mensen in de buitenlucht ligt 'm in de kracht van basis sociale fenomenen als aandacht voor elkaar hebben, interesses en passies met elkaar uitwisselen, maar ook vrijheid en veiligheid ervaren in een groep en in een prettige omgeving. Op deze manier raken mensen verbonden en bewogen, wat in hoge mate bijdraagt aan een goede motivatie om te blijven bewegen en onder de mensen te komen, wat vervolgens weer bijdraagt aan een gezond en gelukkig welzijn.

Tijdens mijn avontuur in Papoea Nieuw Guinea werden mijn inzichten op het gebied van  verbondenheid tussen mensen opnieuw bevestigd. Vanuit de compassie en overtuiging waarmee ik mijn werk kon doen ontstonden er weer interessante uitwisselingen van 'vonkjes' tussen mij en de mensen waarmee ik werkte, maar ook tussen de mensen onderling. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een aantal projecten voor mensen met beperkingen die tot op de dag van vandaag nog steeds in ontwikkeling zijn, gedragen door de prachtige mensen waar ik mee samen heb mogen werken.

Doe nou nog eens je ogen dicht en ga eens na op welke momenten in het leven je verbonden en bewogen bent geweest. Laat het eens doorklinken en voel weer de vonkjes, de warmte en de sidderingen die door je lichaam gingen. Vanuit verbondenheid werd je bewogen, wat een krachtige "quantum"-gebeurtenis is die telkens weer een helende werking zal hebben als je 'm toelaat en door laat klinken tot elke cel in je lichaam. In mijn volgende blog zal ik meer vertellen over quantumgenezing en de (relatieve) eenvoud van de toepassing van dit model voor een gezond geestlichaam.

Als je nu al meer wilt weten, lees dan het boek Quantumgenezing van Deepak Chopra of kom eens langs voor een gesprek.